Haven, Transport & Logistiek, Mobiliteit

VISIE-, STRATEGIE- &

BEDRIJFSONTWIKKELING

DIENSTEN

Swaak BV is een advies en interimmanagement bureau actief in havens, transport & logistiek.

VISIE EN STRATEGIE ONTWIKKELING

Ontwikkelen van reële en doorwrochte visie en strategie. Concreet en implementeerbaar.

BUSINESS DEVELOPMENT

Ontwikkelen en aanboren van nieuwe business perspectieven.

INTERIM MANAGEMENT

Tijdelijk management op directie of RvB niveau

PROJECT & PROGRAM MAMANAGEMENT

Managen van complexe projecten en programma's

RECENTE PROJECTEN

SMART CITY

In ieder stedelijk gebied vinden dagelijks tienduizenden leveringen plaats. Aan horeca, retail, supermarkten, bouwlocaties en particulieren die online bestellingen doen. Iedere leverancier en transporteur focust zich op zijn eigen proces. de eigen bestelling, het aflevermoment, de plaats en het tijdstip en dus ook naar de eigen directe kosten en optimalisaties. Kan dat niet anders? Jazeker! Het kan anders en het moet vooral anders. De ruimte, economie en leefbaarheid in de steden staat immers al van alle kanten onder druk. Daarbij is er de afgelopen tijd al op tal van plekken waardevolle ervaring opgedaan in diverse samenwerkingsverbanden én er zijn nieuwe digitale middelen beschikbaar. Wij werken aan de realisatie va een Digitaal Stadsdistributie Platform. Opdrachtgever: Rijksoverheid, Gemeenten en private partijen. Jan 2021 – Jan 2024

DATA VOOR LOGISTIEK

Binnen het project Data voor Logistiek werken we aan het centraal beschikbaar stellen van logistieke data, zoals venstertijden en milieuzones. De data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de sector, zodat vervoerders de juiste voertuigen inplannen op de juiste routes. Dit helpt om het zoekverkeer in de binnenstad te verminderen. Het verbetert ook de verkeersveiligheid: chauffeurs hoeven minder vaak te keren of onwenselijke routes te gebruiken. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, sept 2019 – sept 2021

DATA EXCHANGE FACILITY LOGISTICS (DEFLOG)

DEFLog maakt data delen eenvoudig. Het is de eerste publiek-private infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector. DEFlog maakt het mogelijk om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden. Ook kunnen bedrijven DEFlog gebruiken om onderling data uit te wisselen. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mei 2020 – mei 2023

Demo Title

Demo Description

My first Popup

Dit zal sluiten in 20 seconden

Swaak BV


[wpforms id="427"]

Dit zal sluiten in 0 seconden